Naslovna » Put svile, Turističke aktivnosti

Put svile

17 May 2009

Proizvodnja svile je imala veoma važno mesto u ekonomiji mnogih zemalja u ranijim vekovima, kada su svila i začini dolazili u Zapadnu Evropu sa Dalekog istoka, imajući važnu ulogu u međunarodnim odnosima. U očima Zapada, svila je uvek bila simbol istočnih kultura.

Prenošenjem svile i začina karavanima od Kine do Evrope, stvoreni su čuveni putevi svile. U srednjem veku, transportni karavani polazili su od današnjeg grada Ksijana u Kini, preko grada Kašgara u Uzbekistanu, zatim su se preko avganistanskih visoravni spuštali do Persijskog mora. Put se odatle račvao u dva pravca: jedan je išao do Anadolije preko Irana, a drugi preko planina Karakorum, pa se tako u Evropu stizalo preko Trakije ili morem od Anadolije.

U ovim ekonomskim transakcijama razvila se čitava mreža puteva koja se održavala vekovima. Hiljade kilometara karavanskih puteva, kojima su transportovani svila, porcelan, hartija, začini i nakit, omogućio je kulturnu razmenu između kontinenata i vremenom je dobio naziv “Put svile”.

Put svile je bio više od komercijalnog puta koji povezuje Aziju i Evropu, pa je tako u sebi sačuvao tragove različitih kultura, religija i rasa koje su ovim krajevima živele preko 2.000 godina, čineći tako izuzetan istorijski i kulturni spomenik. Posle sticanja nezavisnosti, srednjeazijska Turska

Republika započela je oživljavanje Puta svile i kao trgovinskog puta i kao istorijskog i kulturnog spomenika, radeći na zaštiti i obnavljanju građevina koje se više ne koriste, ali koje imaju veliku kulturnu vrednost.