Naslovna » Kulturna dešavanja, Novosti

Afrodizijas na UNESCO listi svetske baštine

11 July 2017

Na 41. sastanku UNESCO komiteta za Svetsku baštinu, koji je održan u poljskom gradu Krakovu, donešena je odluka da Afrodizijas (Afrodisyas), jedan od najveličanstvenijih antičkih gradova iz doba starih Grka i Rimljana, koji se nalazi na teritoriji Republike Turske u Ajdin (Aydın) provinciji, bude upisan na UNESCO-vu listu svetske baštine.

Afrodizijas je 17. po redu lokalitet na UNESCO-voj listi svetske baštine, koji se nalazi u Turskoj, a jedna od najvažnijih karakteristika, koja je omogućila upis Afrodizijasa u UNESCO-vu listu svetske baštine je široki uticaj skulpturalnih dela od mermera iz lokalnih kamenoloma, isklesanih u lokalnim školama, na kulturu mediteranskog basena.