Naslovna » Novosti

Turska je pokrenula program „Sertifikacija zdravog turizma“

12 May 2020

Ministarstvo kulture i turizma Republike Turske pokrenulo je program sertifikacije zdravog turizma, koji će se primenjivati od letnje sezone 2020. Sertifikacija zdravog turizma, koja se izdaje pod direkcijom Ministarstva kulture i turizma, uz učešće Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva spoljnih poslova, i u saradnji sa svim interecnim grupama u sektoru, pokriva širok spektar mera koje će se preduzeti u vezi sa prevozom, smeštajem, zdravstvenim stanjem zaposlenih u objektima i putnika. Ovaj sertifikat, koji će dodeljivati međunarodne institucije za sertifikaciju, će garantovati ispunjenje visokih zdravstvenih i higijenskih zahteva u aviokompanijama, na aerodromima i u drugim prevoznim, smeštajnim i prehrambenim objektima.

 

Mehmet Nuri Ersoj, ministar kulture i turizma Republike Turske, dao je sledeću izjavu u vezi sa programom sertifikacije, međunarodnih sertifikacionih institucija , koji će biti u upotrebi:

Turska je celom svetu bila uzor tokom COVID-19, sa svojim dobro uxodanim zdravstvenim sistemom i primenjenim metodama lečenja. Ovaj program sertifikacije pokazuje da će Turska preuzeti pionirsku ulogu u pogledu trasiranja pravca za normalizaciju turizma. Globalne mere karantina, koje su bile preduzete zbog COVID-19, usput prouzrokujući jedinstvene razvoje širom sveta, su danas postale fleksibilnije, a sam turistički sektor ima vnu ulogu u smislu povratka u normalne tokove funkcionisanja. Naš program sertifikacije će osigurati da će naši gosti u Turskoj provesti svoje odmore bezbedno i bezbrižno, i da će se osećati ugodno tokom svoje posete. Naš program obuhvata preventivne i zaštitne korake, koje uključuju vazdušni, morski i kopneni prevoz, dolazne luke, sve sadržaje za odmor, zdravstveno stanje zaposlenih u industriji, kao i samih turista. Ohrabrićemo sve naše prevozne i smeštajne kapacitete da preduzmu sve mere predostrožnosti za zdrav odmor kroz dobijanje sertifikata. “

 

Program sertifikacije zdravog turizma sastoji se od 4 glavna stuba.

Program sertifikacije se zasniva na 4 stuba: „Zdravlje i sigurnost putnika“, „Zdravlje i sigurnost zaposlenog“, „Predostrožnosti preduzete u objektima“ i „Predostrožnosti preduzete u pogledu prevoza“.

  • Zdravlje i sigurnost putnika“ obuhvata mere predostrožnosti koje je potrebno primeniti u odnosu na putnike od trenutka dolaska do odlaska. To uključuje: ne dozvoljavanje putnicima bez maske da uđu u odgovarajuće terminale, pružanje besplatnih maski putnicima, primenu termičkih kamera i merenja telesne temperature na ulazu u zgrade terminala, pripremu tepiha za dezinfekciju i kabina za dezinfekciju, i ukoliko je potrebno, primenu potrebnih protokola za putnike koji su dijagnostikovani kao rizična grupa u pogledu putovanja.
  • „Zdravlje i sigurnost zaposlenog“ pokriva mere predostrožnosti u pogledu obezbeđivanja fizički i psihički zdravog osoblja u objektima za prevoz, smeštaj i ishranu. Procedure poput higijenskih i sanitarnih obuka osoblja, psihološke podrške, obezbeđivanja potrebne higijenske / zdravstvene opreme, kontrole osoblja, kako termičkim kamerama, tako i termometrima, planiranje smena, održavanje sastanaka i redovnih zdravstvenih pregleda osoblja, itd. su sve neophodni standardi, koji obuhvataju i druge odredbe uključene u ovaj segment.
  • „Predostrožnosti preduzete u objektima“ obuhvataju korake koje je potrebno preduzeti da bi se sprečilo izbijanje epidemije. Radi sprečavanja takvih slučajeva, procedure koje treba da sprovedu smeštajni i prehrambeni objekti, su definisani u okviru sertifikata. Sertifikacija obezbeđuje sprovođenje i kontrolu mera poput socijalnog distanciranja, kontakata, izolacije, koji su neophodni radi kontrole širenja pandemije unutar osoblja koje radi u takvim objektima.
  • „Predostrožnosti preduzete u pogledu prevoza uključuju određene mere i propise za vazdušni, kopneni i pomorski prevoz. Obuka osoblja, potvrda o imunitetu osoblja, sterilizacija vozila i uređenje sistema za prevoz putnika prema standardima bezbedne udaljenosti definisani su u okviru sertifikata.

 

Ministar Ersoj je naglasio osetljivost i značaj dat ovoj temi davanjem sledeće izjave u vezi sa programom sertifikata i datumima u smislu normalizacije procesa koji sledi posle COVID-19:

Završili smo pandemijske protokole i protokole sertifikacije, izdate odvojeno, u pogledu aerodroma, domaćih avio-kompanija, autoputeva i turističkih objekata još od 4. maja 2020. Takođe planiramo da počnemo sa primenom procesa sertifikacije za hotele u maju. Počećemo sa objavama popisa objekata, koje imaju takav sertifikat od 1. juna 2020. godine putem svih raspoloživih kanala, uključujući i veb stranicu našeg Ministarstva.

Mi, kao Republika Turska, delujemo sa osećajem odgovornosti, kako bismo obezbedili da se kako i naši građani, tako i naši gosti, koji dolaze u našu zemlju, osećaju ugodno tokom svoje posete. Postoji poslovica koja govori o gostoprimstvu turskog naroda: „Naša vrata su uvek otvorena!“, i oduvek smo to uzimali kao princip koji smo se vodili, i nastavićemo da preduzmemo potrebne akcije zasnovane na ovom principu “.

 

Za više informacija: www.tga.gov.tr/en