Naslovna » Da li ste znali?

Da li ste znali?

Jedini grad u svetu lociran na dva kontinenta je Istanbul, koji je preko 2000 godina bio glavni grad 3 velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Osmanskog.

Najstarija znana naseobina je u Čatalhojuk (Çatalhöyük) u Centralnoj Anadoliji u Turskoj i datira 6500 godina p.n.e.

Sveti Nikola – izvorni Deda Mraz – je rođen u Patari u Turskoj i postoji crkva posvećena njemu u Demreu.

Devica Marija je provela svoje poslednje dane u Seldžuku (Selcuk) u Izmiru, u blizini antičkog grada Efesa (Ephesus).

Leonardo da Vinči (Leonardo da Vinci) je nacrtao projekte za most preko Zlatnog Roga, rukavca ušča Bosfora, koji nikad nije bio sagrađen.

Julije Cezar (Iulius Caesar) je izgovorio svoje poznate reči “Veni. Vedi. Veci” (Dođoh. Videh. Pobedih.), u Turskoj kada je pokorio kraljevstvo Ponta u Crnomorskoj regiji Turske.

Ezop (Aesop), poznat po svojim basnama i alegorijama, je rođen u Anadoliji.

Prvi poznati Univerzitet u istoriji čovečanstva je u Haranu (Harran) u jugoistočnoj Turskoj

Homer (Homeros) je rođen u Izmiru na zapadnoj obali Turske i oslikao je Troju (Ilion), severno od Izmira, u svom epu Ilijadi.

Vakcina protiv boginja je došla u Englesku i Evropu iz Turske od strane Ledi Montego (Lady Montagu) početkom 18 v. Nakon što su su Turski lekari izlečili njenog sina.

Deo jugozapadne obale Turske je bio venčani poklon Marka Antonija (Marcus Antonius) Kleopatri.

Poznati Trojanski ratovi su vođeni u zapadnoj Turskoj, u okolini mesta gde je podignut drveni model Trojanskog Konja.

Aleksandar Veliki je pokorio ogromnu teritoriju, većina u današnjoj Turskoj, i presekao Gordijin čvor u Frigijskom glavnom gradu Gordijumu, nedaleko od današnje prestonice Turske Ankare.

Jedno od sedam svetskih čuda antičkog sveta, Artemidin hram u Efesu (do danas je ostala samo osnova ruševina) nalazi se u Seldžuku u Izmiru.

Jedno od sedam svetskih čuda antičkog sveta, Mauzolej Halikarnasusa (do danas samo ruševine ostale) nalazi se u Bodrumu u Mugli (Muğla).

Reč "tirkiz" potiče od Francuske reči koja je označavala Tursku (Turquois), i predivnu boju Mediteranskog mora južne turske obale.

Prvi novčići, ikad iskovani, su bili iskovani u Sardu (Sfard) u blizini Izmira, prestonici antičkog kraljevstva Lidije, krajem 7 veka p.n.e.

Prema Legendi o Velikom Potopu, po povlačenju vode Nojeva Barka se nasukala na planinu Ararat (Ağrı Dağı) u istočnoj Anadoliji.

Anadolija je mesto rođenja mnogih istorijskih ličnosti kao što su Frigijski kralj Mida, otac istorije Herodot (Herodotus), i Apostol Pavle.

Neke od prvih najpreciznijih svetskih mapa izradio je poznati Turski kartograf i moreplovac Piri Reis u 16 veku.

7 crkvi koje se pominju u Otkrovenju Jovanovom se sve nalaze u Turskoj : Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia and Laodicea.

Prvi čovek koji je ikad poleteo je bio iz Turske. Koristeći dva krila, Hezarfen Ahmet Čelebija (Hezarfen Ahmet Celebi) je preleteo Bosfor sa Galata kule u Uskudaru u 17 veku.

Gobekli Tepe (Göbekli Tepe) u Šanliurfi (Şanlıurfa) je najstarije mesto bogosluženja do sada otkriveno i datira iz 7500 - 6000 godine p.n.e.

Broj arheoloških iskopavanja koja se obavljaju u Turskoj svake godine je najmanje 150

Amazonke vode poreklo iz severoistočnog regiona Turske.

Anadolija je mesto prvog takmičenja u lepoti, kojem je sudio Paris, sa Afroditom, Herom, i Atinom kao učesnicama.

Prva poznata banka u svetu je Sardski Artemidin koji se nalazi u Salihli/Manisi. Bankarske zadatke su bili sprovođeni od sveštenika hrama.

Najstarija poznata brodska olupinaje izvađena u Kašu (Kaş). Brodska olupina se može videti u Muzeju podvodne arheologije u Bodrumu.

Nasuprot uvreženom mišljenju, lale ne potiču iz Holandije već iz Azijskih stepa. Turci su prvi poklonili Holanđanima svoje poznate lale koje su pokrenule pravu pomamu za cvetom u Engleskoj i Holandiji.

Najdragoceniji svileni ćilim na svetu se nalazi u Muzeju Mevlane, u Konji (Konya). Marka Pola (Marco Polo) su putovanja u 13 veku odvela tamo, i on je zapisao da”najbolji i najlepši od svih ćilima” se nalaze u Turskoj.